72SSIFF - 20/28 September 2024
Languages
Official
Sponsors
Media
Partner

Ucieczka z kina "Wolnosc"

Wojciech Marczewski
Poland
Director
Wojciech Marczewski
Country
Poland
Official Sponsor:
Media Partner:
Official Collaborators:
Associated Institutions: