72SSIFF - 2024ko irailak 20/28
Hizkuntzak
Babesle
Ofizialak
Media
Partner
Materialak
Eremu honetan, modu irekian prentsarentzako eta orokorrean publikoarentzako zenbait eduki jarrita daude. Iragarritako filmen inguruko material gehiago lortu ahal izateko “Nire Zinemaldia” atalean dagoen “Kutxatilategi Birtualean” erregistratu beharra dago. Plataforma honen bitartez, Zinemaldian parte hartzeko hautatuak izan diren filmak beraien promoziorako materiala erabiltzaileen eskura jartzen dituzte. Eremu honetan gainera, akreditatutako kazetarientzako bakarrik izango diren bestelako eduki eta zerbitzuetara sarrera egongo da.
con imágenes
con vídeos
502 galerías
72. Edizioa 2024
71. Edizioa 2023
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
Artxiboa
70. Edizioa 2022
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
Artxiboa
69. Edizioa 2021
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
Artxiboa
68. Edizioa 2020
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
Artxiboa
67. Edizioa 2019
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
Artxiboa
66. Edizioa 2018
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
65. Edizioa 2017
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
64. Edizioa 2016
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
63. Edizioa 2015
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
Artxiboa
62. Edizioa 2014
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
61. Edizioa 2013
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
60. Edizioa 2012
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
59. Edizioa 2011
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
58. Edizioa 2010
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
57. Edizioa 2009
Egunez eguneko argazkiak
Filmen argazkiak
Babesle Ofizialak:
Media Partner:
Laguntzaile Ofizialak:
Instituzio Kideak: